3DS MAX Eğitimi / Kursu Ders Notları

15/10/2011
Share Button
book_3DSMax AUTODESK 3D STUDIO MAX DERSLERİ EĞİTİM MATERYALİ:
3DS MAX üç boyutlu modelleme ve görselleştirme alanlarında en yaygın kullanılan yazılımlardan birisidir. Geometrik modelleme adı verilen bir modelleme şeklini kullanır. Bu modelleme şeklinde bir model kendini tanımlayan biçim, büyüklük ve konum gibi geometrik özellikleri ile tanımlanır. 3DS MAX ve diğer 3D modelleme yazılımlarının birçoğunda 3D biçimler çoğu zaman 2D çizgi ve şekillerden poligon, nurbs ve subdivision adı verilen modelleme yöntemleriyle yüzey oluşturma teknikleri kullanılarak meydana getirilir. 

01 Program Arayüzü

Bu bölüm yazılım arayüzü ve temel ayarlarla ilgili bilgi vermektedir.

Yazılım Arayüzü (Viewports – Main Toolbar – Command Panel – Track Bar – Özel Kontroller – İçerik Menüleri – Açılır Paneller – Sayısal Veri Giriş Alanları – Spinners – Flyouts – Floaters – Floating ve Docking Araç Çubukları – Menüler – Görüntüleme Araçları) / Arayüz Renk Ayarları / Dosya İşlemleri / Ölçü Biirmi Ayarları / Grid Ayarları / Bazı Temel İşlemler (Create Sekmesi ile Çalışmak – Modify Sekmesi ile Çalışmak)

02 Temel Modelleme Komutları (Örnekler)

Bu bölüm temel 3D modelleme ve düzenleme komutlarını ele almaktadır.

Seçim Yapmak / Seçim Yapma ve Taşıma / Snap Ayarı ile Nesneleri Birbirine Göre Hizalamak / Döndürme İşlemi / Yeniden Boyutlandırma (Select and Unirom Scale) İşlemi / Kopyalama İşlemi / Hizalama (Align) İşlemi / Autogrid Ayarı ile Çalışmak / Kopyalamak ve Hizalamak (Clone and Align) / Nesneleri Gruplamak / Simetri Almak / Çoklu Kopya Yaratmak (Array) / Bir Hat Üzerinde Çoklu Kopya Üretmek (Spacing Tool) / Boolean İşlemleri (Substraction – Intersection – Union)

03 Spline – Nurbs Modelleme (Örnekler)

Spline başlığı alatında bulunan 2B varlıklardan meydana getirilen modelleme tekniği bu bölümde anlatılmaktadır.

Spline Modelleme Öğeleri (Line – Circle – Arc – NGon – Text – Rectangle – Ellipse – Donut – Star – Helix) / Extended Splines (Wrectangle – Angle – Wide Flange – Channel – Tee) / Çizgi ve Spline Oluştur Yöntemleri / Çizgi Alt Bileşenleriyle Çalışmak (Vertex – Segment – Spline) / Birleşik Şekiller Meydaa Getirmek / 2B Vertex Üzerinde Yapılabilecek Bazı İşlemler (Numaralandırma – Nokta Kopartma – Nokta Ekleme – Bölümlere Ayırmak – Bir Noktayı Başlangıç Noktası Yapmak – İki Noktayı Tek Nokta Haline Getirmek – Köşe Noktaları Yuvarlatmak veya Pahlamak – Çizgiye Kalınlık Vermek) / 2B Elemanlardan 3B Yüzeyler Yaratmak (Lathe Modifier – Bevel Profile – Loft – Loft Animasyonu – Distance Loft) / Nurbs Modelleme / Nurbs Curves (Point – Curve) / Curve Extrude Surface / Create U-Loft Surface

04 Polygon Modelleme (Örnekler)

Bu bölüm altında üç boyutlu çokgen yüzeylerden (poligonlar) meydana gelen şekillerin nokta, kenar ve yüzeyleri üzerinde değişiklikler yaparak yeni biçimler oluşturulmasına imkanı veren bir modelleme yöntemi olan poligon modelleme anlatılacaktır.

Poligon Modelleme / Edit Poly Modifier (Vertex – Edge – Border – Polygon – Element) / Selection Paneli (Ignore Back Facing – Ring – Loop) / Modellere Detaylar İlave Etmek (Slice – Cut – Tesselate – Insert Vertex – Connect) / Diğer Poligon Modelleme İşlemleri (Chamfer – Cap Create – Create Shape From Selection – Attach, Detach) / Poligon Seçilerek Yapılan Bazı Modelleme İşlemleri (Extrude – Inset – Outline – Bevel – Bridge)

05 Görselleştirme

Bu bölümde 3DS MAx ortamında ışıklandırma, doku atama ve render konularına değinilecektir.

V-Ray İç Mekan Çalışması 

06. Diğer CAD Yazılımlarıyla Çalışma

3DS MAX, başta AutoCAD olmak üzere birçok CAD yazılımına ait modelin daha esnek 3D modelleme, render ve animasyon için transfer edilebileceği bir ortam olarak kullanımaktadır.

  • ArchiCAD Dosyaları ile Çalışmak

  • AutoCAD Dosyalarıyla Çalışmak

    AutoCAD Dosyasının 3DS Max Ortamına Aktarılması / Ölçü Birimini Ayarlanması / AutoCAD Varlıklarının Transfer Biçimleri (Layer Odaklı Çalışma) / Extrude Komutuyla Duvarların Yükseltilmesi / Poligon Modelleme Yöntemi ile Yapı Bileşenlerinin Oluşturulması / Slice Komutuyle Seviye Çizgileri Belirleme / Edit Polygons (Bridge Komutu) / 3D Snap Seçenekleriyle Çalışmak / Çatıları Üçüncü Boyuta Kaldırmak / Boundary Komutuyla Polyline Alanlar Tanımlamak

 

Kullanılan bazı örnek dosyalar: maxornekler.rar

 

Telif Hakkı . Copyright © 2020 Salih Ofluoğlu
Kaynak gösterilmek suretiyle alıntı yapılabilir.

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Tweet’lerim