Araştırma Yöntemleri – Tez ve Makale Yazımı Eğitimi / Ders Notları

05/12/2013
Share Button
Bilimsel Araştırma ve Yazım - Temel Kavramlar

1. Seminer:
Bilimsel Araştırma için Temel Kavramlar

Neden Araştırma Yapılır? / Genel Araştırma Hedef ve Adımları / Bilimsel Yöntem (Araştırma Problemi – Araştırma Soruları – Hipotez – Veri Toplama Yöntemi – Analiz – Sonuç – Yinelenebilme) / Araştırma Aşamaları / Genel Araştırma Türleri / Araştırma Konusu Seçimi

Bilimsel Araştırma ve Yazım - Bilimsel Yazım

2. Seminer:
Bilimsel Yazım

Kaynak, Literatür Tarama / Kum Saati Modeli / Kaynak Arama Ortamları / Kaynak Tarama İpuçları / Bilimsel Makale / Makale Değerlendirme / Araştırma Makalesi Bölümleri / Derste Üretilen Makale Örnekleri / Anlatım Dili / MSGSÜ Tez Yazım Kılavuzu / Kaynak Gösterimi (Numaralı – APA) / Alıntı Yapma / Kaynakçada Kaynak Gösterimi (Kitap, Kitap Bölümleri – Süreli Yayınlar – Toplantı ve Sempozyum Bildirileri – Elektronik Medya – Diğer Kaynaklar)

Bilimsel Araştırma ve Yazım - Bilimsel Araştırma ve Yazım Pratiği

3. Seminer:
Bilimsel Araştırma ve Yazım Pratiği

Araştırma Hipotezi / Araştırma için Zaman Planlaması / Yazım Faaliyeti için Öneriler / Tez Yazımı / Bilimsel Makale / Makale Bölümleri / Makalelerdeki Genel Hatalar (Özet Bölümü Hataları – Abartılı Sıfatlar Kullanımı – Kesin yargılı Anlatım – Bilimsel İçerik için Yanlış Kelime Seçimi – Konuşma Dilli Anlatım – Tamamlanmamış Cümleler – Fiil Uyumluluğu – Yabancı Kelime Seçimleri – Özel İsimlerin Hatalı Yazımı – Ben ve Bizli Anlatım – Anlatımdaki Bulanıklıklar – Kaynaksız İddialar – Kaynak Gösterimi Hataları – Kaynak Güvenirliği – Tartışmanın Güçlendirme Gerekliliği – Alıntılamadaki Hatalar – Yazım Denetimi Gerekliliği – Yazım İçeriği Formatı – Diğer Konular

Bilimsel Araştırma ve Yazım - Bilimsel Etik

4. Seminer:
Bilimsel Etik

Araştırma Etiği / Etik Dışı Davranış Nedenleri / Araştırmacının Karakteri / Araştırmacı için Etiğin Önemi / TÜBİTAK Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu / bazı Etik Dışı Davranışlar (İntihal “Plagiarism” – Çarpıtma “Falsification” – Destekleyici Kuruluş Belirtmeme – Dilimleme “Least Publishable Unit” – Çoğaltma “Duplication” – Uydurma “Fabrication” – Eksik veya Katkısız Yazar Belirtme “Authorship” – Bilimsel Etik Yaklaşımları / İntihal Yazılımları (iThenticate – Turnitin)

 

TEZ İNCELEMESİ FORMATI MSGSÜ FBE TEZ YAZIM KILAVUZU MSGSÜ KAYNAK GÖSTERME FORMATI MAKALE YAZIM FORMATI

Tweet’lerim