Ödevler-Gruplar-Yazılım Bilgileri

06/02/2016
Share Button

GRUPLAR:

01  Kübra Altun  Hülya Arslan
02  Nesma Alshutfaq  Büşra Bilge Sofu
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

FİNAL ÖDEVİ AÇIKLAMALARI (PDF)

PROJE KONUSU VE AMAÇ:

Bu proje, kavramsal tasarım sürecinde bina performasının gerçek zamanlı ölçümüyle, sürdürülebilir yapılar üretimini hedefleyen uygulamalı bir örnektir.

Projede, kavramsal tasarım düzeyindeki bir yapı tasarımı sırasında, yapı performansı,  enerji, güneş erişimi/gölge, ışınım ve rüzgar gibi kriterlere göre analiz edilmekte, buna bağlı sürdürülebilir, yüksek performanslı bina çözümleri geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Derste dönem boyunca yapılacak 4 ara dönem ödevi ve bunları geliştirilerek bir final ödevi teslim edilmesi istenmektedir.

TASARIM VE MODELLEME AŞAMASI:

Bir bina tipi (otel, ofis, çok katlı konut, vb.) seçerek kavramsal tasarım* için yetebilecek detay seviyesinde bir tasarım meydana getiriniz. Arsa parseli çevresinde yer alan yapıları da modelleyiniz**.

Bina arsasının 5,000 m2, bina inşaat alanının da 5,000 m2 olması istenmektedir. Bina arsası, çevresinde yapılaşma olan bir bölgede olmalıdır. Bina arsası niteliksiz bir yapılaşmanın olduğu bir bölgede alan boşaltarak da elde edilebilir.

*Kavramsal tasarım seviyesi tasarımın en erken konsept evresidir. Model elemanları 2B ve 3B kütlesel biçimler, 2B semboller ve yazılı kısa notlardan oluşabilir. BIM detay seviyesi olarak LOD100 olarak sınıflandırılır.

**Modelleme işlemleri için “Yazılım Notu->Revit” notları incelenebilir.

ANALİZ AŞAMASI VE HAFTALIK ÖDEVLER:

08.04.2016 1. Ara Analiz: Kavramsal Enerji analizi

 1. Yukarıda ifade edilen tasarımı geliştirerek en az üç tasarım önerisi oluşturunuz.
 2. Bu önerilerle ilgili enerji analizleri yapınız ve analizleri karşılaştırınız. Farklı tasarım önerileri için aldığınız kararları ve sağladıkları enerji kazançlarını Vasari grafik çizelgeleri yerleştirerek bir Word belgesinde açıklayınız.
 3. Aşağıdaki dosyaları teslim ediniz:
 • .RVT uzantılı Vasari proje dosyaları
 • Analizlerden türetilen PDF belgeleri
 • Tasarım kararları ve enerji kazanımlarını özetleyen Word dosyası
06.05.2016 2. Ara Analiz: Güneş/Gölge ve Işınım Analizi Çalışması

 1. İki gündönümü (kısa ve uzun gün) ve iki ekinoks zamanında binaya gelen güneşin açısı ve gölgesini oluşturunuz. Bu zamanlara ait güneş ayarları için ayrı 3D View görünümleri oluşturunuz.
 2. Farklı tasarım alternatiflerinde çevresel etmenleri gözönüne alarak kışın en az ısıtma yazın en az soğutma gerektirecek olan çözümü nedenleriyle açıklayınız. 
 3. Önceki aşamada en iyi enerji analizi kazancı sağlayan tasarımınızın modelini kullanarak yüzeylerine gelen ışıma miktarlarını grafik ve sayısal olarak gösteriniz. Analiz yapıldıktan sonra grafik ışıma verisi uygulama menüsünden Export->Images & Animations>Image ile grafik resim formatında kaydedilebilir. Bu işlemden önce ekrandaki modelinize yaklaşarak analiz imajınının büyük olması sağlanabilir.
 4. Yapınızın sadece çatı yüzeyini seçerek ışıma analizini yaparak toplam çatı yüzeyinin gün doğumundan batımına yıllık kümülatif ışınım miktarını bulunuz. Elde ettiğiniz m2 başına ışıma miktarı yatırım yapmak için uygun mudur? (notlardaki Binaların yıllık PV potansiyeli derecelendirmesi tablosuna bakınız). Farklı verimlilikteki paneller için elde edilen ışıma enerjisi miktarı, parasal olarak tasarruf miktarı ve yatırımın geri dönüş zamanlarını bulunuz. Binanızın ihtiyacı olan enerjinin ne kadarının solar enerjisi ile elde edileceğini belirtiniz.
 5. Binanızın yakın çevresinde yer alan yapıların binanıza bakan cephe yüzeylerini seçerek ışıma analizi yapınız ve binanızın bu binaların güneş erişimine olan etkisini belirtiniz.Aşağıdaki dosyaları teslim ediniz:
 • .RVT uzantılı proje dosyası veya dosyaları
 • Word dosyası:
  Güneş ve Gölge Çalışması başlığındaki 1 ve 2 no’lu sorulara yanıt vermeli ve tasarım seçeneklerinin güneş ve gölge açısından avantajlarını görselleriyle açıklamalı; Güneş ışınımı analizi başlığındaki 3, 4 ve 5 no’lu sorulara yanıt vermeli ve istenen sayısal ve görsel bilgileri içermelidir.
13.05.2016 3. Ara Analiz: Rüzgar Analizi

Bu analizde daha önce enerji ve güneş analizleriyle oluşturulan tasarım önerinizi rüzgarı da dikkate alarak geliştirmeniz beklenmektedir. Derste üzerinden geçilen bilgileri göz önüne alarak aşağıdaki sorulara yanıt verecek analizler gerçekleştiriniz.

 1. Mevcut durum arsa rüzgar analizi: Sadece çevre yapıların bulunduğu bir durum için bir rüzgar analizi yapınız. Bu rüzgar analizine göre arazi çevresinde rüzgarın davranışı nasıldır? Faydalanılabilecek potansiyel rüzgar hareketleri ve sakınılması gereken durumlar nelerdir?
 2. Önerilen yapı ile arsa rüzgar analizi: Bir önceki analizi dikkate alarak arsanızın bulunduğu bölgede rüzgardan en fazla yararlanılabilecek şekilde tasarımınızı geliştiriniz ve arsada rüzgardan faydalanabilecek uygun bir konuma yerleştiriniz. Yapı içinde doğal havalandırma sağlamak için farklı cephelerinde pencere yerleşimleri nasıl olmalıdır? Bina girişi, teras ve balkonlar vb. dış alanlar için en uygun cepheler nereler olmalıdır?
 • Revit dosyaları
 • .STL veya .FBX dosyası: Flow Design yazılımında kullanılmak üzere Revit’ten transfer edilmiş dosyaları.
 • Word dosyası: Analiz sonuçlarını anlatmalı ve analiz görselleriyle desteklenmiş olmalıdır.
 • Animasyon dosyaları: Arsanın sadece çevre yapılardan oluşan boş olduğu ve önerilen tasarımla birlikte oluşturulmuş iki adet rüzgar animasyonu video dosyası.

NOT: Analizlerde Flow Lines gösterim şekli tercih edilmektedir. İlgili “Settings” kısmındaki ayarlar analizi en iyi açıklayacağına inanılan şekilde oluşturulabilir. Ancak rüzgar yönü ve hız değerleri daha önce ürettiğiniz enerji analizindeki rüzgar gülünden doğru olarak alınmalıdır.

20.05.2016 Final ön teslimi
27.05.2016 Final sunumu ve teslimi

Tweet’lerim