Design Together Semineri

24/12/2021
Share Button

BIM Destekli Sürdürülebilir Tasarım

İ.T.Ü. MHK – Design Together Yarışması – 11.12.2022

Design Together yarışması katılımcıları için gerçekleştirdiğim BIM destekli enerji analizi seminer ve çalıştay sunumunu içermektedir.

Alıştırma Dosyaları:
massfile.zip
buildingelements.zip

Video dosyaları:

Tweet’lerim