Design Together Semineri ve Çalıştayı

24/12/2021
Share Button
dt2021

BIM ile Enerji Etkin Bina ve Sürdürülebirlik

İ.T.Ü. MHK – Design Together Yarışması – 26.12.2021

Design Together yarışması katılımcıları için gerçekleştirdiğim BIM destekli enerji analizi seminer ve çalıştay sunumunu içermektedir.

Alıştırma Dosyaları:
massfile.zip
detailedfile.zip

Video dosyaları:

Tweet’lerim