ABU: BIM Kuram ve Uygulamaları

30/09/2023
Share Button

1. DERS KODU ve ADI: MIMT 777 Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) Kuram ve Uygulamaları

2. DERS TÜRÜ VE KREDİSİ: Seçmeli Yüksek Lisans dersi – 3 kredi (2T + 2U)

3. DERS SÜRESİ VE YERİ: P.tesi. 13:30-17:30

4. DERS WEB SİTESİ: www.sayisalmimar.com 

5. DERSİN YÜRÜTÜCÜSÜ: Prof. Dr. Salih Ofluoğlu (sayisalmimar@gmail.com)

6. DERS İÇERİĞİ:

Yapı Bilgi Modellemesi (BIM), bina tasarımı, projelendirilmesi, yapımı ve hatta bakımını gerçekleştirmek için kullanılan nisbeten yeni bir yaklaşımdır. BIM’in yapı sektöründe mesleki uygulamalar üzerinde önemli bir etkisi vardır ve kullanan kişiler için önemli bir rekabet avantajı sunar. BIM, fiziksel bir binanın semantik sanal 3D prototipini oluşturmayı amaçlar ve bir binanın tüm unsurları için grafik ve grafik olmayan verilerin yer aldığı 3B entegre bir modeldir.  Yapı bilgi modelleri aynı zamanda yazılımlar arası veri değişimini ile farklı bina disiplinlerinden kişilerin birlikte çalışabilmesini kolaylaştırır. Yalnızca inşaat izni veya yapı ruhsatı alma amaçlı üretilen geometrik bina çizim/modellerinin aksine, bina bilgi modelleri ayrıca farklı proje bağlamlarında problem çözme ve bilgiye dayalı karar verme için de kullanılır. Bu ders Yapı Bilgi Modellemesinin (BIM) bina yaşam döngüsünde yer alan çeşitli tasarım, inşaat ve tesis yönetimi ile ilgili görevlerde kullanımına odaklanmaktadır. Ders BIM teknolojileri ve sistematik çalışma biçimi konusundaki kavramsal çerçeveyi sunmakta ve özellikle 3D mimari modelleme, çakışma tespiti ve 4D/5D modelleme konularında ilgili yazılımlar kullanılarak uygulamalı alıştırmalara yer vermektedir.

7. DERSİN KAZANDIRACAĞI BİLGİ VE BECERİLER:

 • BIM ile ilişkili kuramsal çerçeve ve teknolojileri tanımak
  BIM’in bina yaşam döngüsünün farklı süreçlerinde kullanımı anlamak
  BIM ile proje yönetimi ve mimarlık mesleğinin diğer alanlarında meydana gelen dönüşümü anlamak
  BIM yazılımlarının temel kullanım özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak

8. DERS YÖNTEMİ:

Derste Bina Bilgi Modellemeye ilişkin farklı konularda haftalık seminerler ve yazılım uygulamaları gerçekleştirilecektir. Bu seminerler konuyla ilgili okuma parçaları, öğrenci sunumları ve sınıf tartışmalarıyla ile zenginleştirilecektir. Derste modelleme yazılımı olarak ağırlıklı olarak Autodesk Revit ve Navisworks kullanılacaktır. Ücretsiz Autodesk hesabı oluşturduktan sonra ilgili yazılımlar manage.autodesk.com adresinden temin edilebilir.

9. DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ:

 • (20p) Devamlılık ve Derse Katılım:
  Derslere %70 (10/14 ders) devam zorunludur. Bu devam yüzdesini yerine getirmeyenler dersten kalmış sayılırlar. Derse katılım ve katkının aynı zamanda değerlendirme puanı olarak etkisi bulunmaktadır.
 • (55p) Vaka çalışması firma bildirimi, ara sunumu ve raporu:
  (Sunum 20p + Ara teslim 10p + Final teslimi ve sunumu 25p)
  Bu çalışma Türkiye ve dünyada firmaların BIM kullanımını izleme ve yenilikçi bazı uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmak amacıyla gerçekleştirilmektedir. Seçmiş olduğunuz bir firmanın BIM kullanım yaklaşımlarını inceleyerek, vaka çalışması formatında bir rapor ve sunum hazırlamanız beklenmektedir. Örneklerinizde seçtiğiniz firmanın farklı ve yenilikçi bir yaklaşım ile BIM kullanıyor olması tercih edilmelidir. Çalışma üç aşamadan meydana gelmektedir:

  • Vakası incelenecek firmalara karar verilmesi ve bildirilmesi
  • Vakaların sınıfta sunulması, sunumun sonunda vaka ve/veya genel vaka konusu ile ilgili dinleyiciler için iki adet kritik soru hazırlanması ve sorulması
  • Vakalarla ilgili sınıfta yapılan yorumları dikkate alınarak her vaka için en az üç sayfalık bir rapor hazırlanması. Raporun vaka çalışması formatını takip etmesi beklenmektedir. Ayrıntılar için buraya tıklayınız.

  BIM ile ilgili bazı vaka siteleri:

  https://www.bimcommunity.com/experiences/main
  https://www.biminnz.co.nz/case-studies
  https://www.bsigroup.com/en-GB/Building-Information-Modelling-BIM/Case-studies
  https://graphisoft.com/case-studies
  https://constructingexcellence.org.uk/digital/bim-case-studies
  https://www.bimplus.co.uk
  https://bimportal.scottishfuturestrust.org.uk/page/bim-case-studies
  https://bim.natspec.org/resources/case-studies
  http://www.bicp.ie/irish-bim-case-studies
  https://www.rib-international.com/en/company/blog/case-studies-in-collaboration-three-innovative-and-striking-projects-designed-with-bim/
  https://bim360resources.autodesk.com/customer-case-studies
  https://www.autodesk.com/autodesk-university/
  https://www.featuredcustomers.com/vendor/autodesk-bim-360/case-studies
  https://www.bimes.com/case-studies
  https://www.thenbs.com/case-studies
  https://bimtrack.co/resources/case-studies
  https://clouda2k.co.uk/case-studies/
  https://www.bimservicesindia.com/case-studies.php
  https://www.swg.com/case-study/bim-case-studies-selection/
  https://www.oneclickbim.com/category/case-studies/
  https://www.advenser.com/bim-case-study/

 • (10p) BIM İnovasyon Sunumları (BİS): BIM ile ilgli gelişen bir yeni bir yazılım ve donanım teknolojisi, iş yapma yöntemi, standart ile ilgili olarak 10-15 dk.’lık kısa bir sunum yapılacaktır. Bazı olası makale konuları şu şekildedir:
  • İşbirliği ve birlikte çalışabilirlik,
  • Enerji ve sürdürülebilirlik,
  • BIM Proje yönetimi,
  • Tesis Yönetimi,
  • Nesnelerin Interneti (IOT),
  • BIM uygulama plan ve stratejileri,
  • BIM standart ve protokolleri,
  • Tasarımda BIM’in kullanımı,
  • BIM destekli tasarım görselleştirmesi,
  • BIM ile Mesleki dönüşümler/yeni çalışma pratikleri,
  • Kamunun BIM’e yaklaşımı,
  • Hesaplamalı BIM

  BIS  sunum şablonunu (MS Powerpoint) indirmek için tıklayınız.

 • (15p) Uygulama Çalışmaları: Sınıfta BIM yazılımları ile gerçekleştirilen alıştırmaları kapsar.

10. HAFTALIK PROGRAM

1.  02 Ekim Giriş ve içerik tanıtımı
2. 09 Ekim Yapı Sektörü Eğitimleri / BIM Yapı taşları Okuma Parçası 1
3. 16 Ekim Bina Yaşam Döngüsünde BIM Okuma Parçası 2
4. 23 Ekim BIM ile Proje Bilgi Yönetimi (ISO19650)
Vaka Çalışması için öneri
5. 30 Ekim Modelleme Uygulamaları 1
BİS sunumu konu bildirimi
6. 06 Kasım Modelleme Uygulamaları 2
7. 13 Kasım Modelleme Uygulamaları 3 
8. 20 Kasım Modelleme Uygulamaları 4 
9. 27 Kasım Öğrenci Vaka Sunumları Vaka Çalışması Ara Sunumu
10. 04 Aralık BIM 3D Koordinasyonu: Arayüz ve Araçlar, Çakışma Kontrolü, Metraj  BİS Sunumları 1
11. 11 Aralık 4D/5D Modelleme: Çakışma Kontr., 4D/5D Modelleme, Metraj  BİS Sunumları 2
12. 18 Aralık BIM Destekli Sürdürülebirlik (6D BIM) BİS Sunumları 3
13. 25 Aralık BIM Destekli Tesis Yönetimi (7D BIM)
14. 01 Ocak Yılbaşı: Tatil
 15. 08 Ocak Final raporu teslimi ve sunumu
 15 Ocak Vaka çalışması son raporu teslimi

 

11. KAYNAKÇA:

 • Deutsch, Randy (2011), “BIM and Integrated Design: Strategies for Architectural Practice,” Wiley.
 • Eastman, Charles, Paul Teicholz, Rafael Sacks, Kathleen Liston (2008), ”BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling for Owners, Managers, Designers, Engineers and Contractors,” John Wiley & Sons.
 • Eastman, Charles (1999), “Building Product Models: Computer Environments Supporting Design and Construction,” CRC Press.
 • Hardin, B. and Mccool, D. (2015), “BIM and Construction Management: Proven Tools, Methods and Workflows,” Sybex.
 • Kymmel, Willem (2008), “Building Information Modeling: Planning and Managing Construction Projects with 4D CAD and Simulations,” McGraw Hill.
 • Kumar, Bimal, (2015), “A Practical Guide to Adopting BIM in Construction Projects,” Whittles Publishing.
 • Kyrgiel, Eddy (2008), “Green BIM: Successful Sustainable Design with Building Information Modeling,” Sybex.
 • Leite, Fernanda L. (2020), “BIM for Coordination: A Virtual Design and Construction Guide for Designers, General Contractors and MEP SubContractors” Wiley.
 • Levy, Francois (2011), “BIM in Small-Scale Sustainable Design,” Wiley.
 • Reddy, K. P, (2012), “BIM for Building Owners and Developers: Making a Business Case for Using BIM on Projects,” Wiley.
 • Roberti, F and Ferrerira D., (2021), “Increasing Autodesk Revit Productivity for BIM Projects,” Packt Publishing.
 • Smith, Dana K, Michael Tardif (2009), “Building Information Modeling, A Strategic Implementation Guide,” John Wiley&Sons.
 • Weygant Robert S. (2011), “BIM Content Development: Standards Strategies and Best Practices,” John Wiley & Sons.
 • Diğer:
 • Autodesk Univ. Training Materials: https://www.autodesk.com/autodesk-university
 • UK BIM Framework: https://ukbimframeworkguidance.notion.site
 • BIMfili BIM Videos: https://www.bimfili.com

Tweet’lerim