Vaka Çalışması Projesi Açıklama ve Gruplar

22/04/2015
Share Button

Proje Takvimi:

24.EKİ.2018: Proje duyurusu

05.ARA.2018: Ara sunum ve rapor

02.OCA.2018: Final sunumu ve ön rapor

16.OCA.2018: Final raporu teslimi

 

Gruplar:

01
02
03
04
05
06

 

 

A-Vaka Çalışması Projesi

BIM, mimarlık ve bina ilgili mühendislik alanlarında tasarım, projelendirme ve üretim ile ilgili süreçler üzerinde önemli değişiklere yol açmaktadır. Bu proje bu değişimi anlamaya dönük bir çalışmadır. Çalışma çerçevesinde BIM teknolojilerini kullanarak gerçekleştirilen bir mimarlık/ mühendislik projesinin vaka çalışması formatında bir rapor olarak hazırlanarak sunulmasını hedeflemektedir.

1. Amaçlar:

 • BIM teknolojilerinin bina tasarımı, projelendirmesi ve/veya üretiminde kullanımını anlamak
 • Farklı disiplinlerden bir araya gelen proje katılımcılarını ve bilgi değişim ortamlarını, veri değişim formatlarını ve sürece katılımlarını tespit etmek
 • Bir BIM projesinde ortaya çıkan zorlukları tanımlamak
 • BIM teknolojilerinin sağladığı katkıları belirlemek
 • BIM ile gelen çalışma biçiminin firmaların personel yapısı, görev dağılımı ve çalışma sistemi üzerinde herhangi bir etkisi olup olmadığını anlamak
 • BIM projelerinde tasarım, projelendirme ve/veya uygulamaya dönük farklı ve innovatif kullanım biçimlerini tespit etmek

2. Önemli Bilgiler:

 • Firma/Proje seçimi: Firma/proje seçimi çalışmanın başarılı ulaşmasını etkileyen önemli faktörlerden biridir. Çalışmaya katkıda bulunabileceğine inanılan bir firma ve özgün bir proje üzerinde çalışılması beklenmektedir.
 • Firma içinde temasta bulunulacak kişi(ler): Firma içinde yönetimin üst kademesinde olması veya BIM ile ilgili süreçten sorumlu birisi olması elde edilecek bilgilerin doyurucu olmasına yardımcı olacaktır.
 • Ziyaretler: Firmaya gidip ziyaret bir ya da daha fazla defa ziyaret edilerek tespitlerin yerinde yapılması önemlidir. Firmaya gidiş sayısı ve geçirilecek zaman toplanacak bilginin kalitesini ve kapsamını arttıracaktır.
 • Anket/mülakat soruları: Önceden hazırlanan sorular firmada görüşülen kişi(ler)e sorulacak ve alınan cevaplar kaydedilecektir. Soruların niteliksel bilgi elde atma adına açık uçlu olması faydalı olacaktır.
 • Objektif olunması: Firmada görüşülecek kişilerin cevaplarını etkileyemeyecek şekilde objektif olunması ve orada bulunma sebebinin varolan bir durumu gözlemlemek olduğu unutulmamalıdır.

3. Rapor Formatı (genel içerik): Dosya Anteti

 1. Özet
 2. Giriş/Arkaplan Şirket, proje, sektör ve proje katılımcıları hakkında tanıtıcı bilgiler verilmesi Firma/Projenin seçilmesinin nedeninin açıklanması
 3. Problem / İhtiyaç tesbiti Geleneksel çalışma sistemlerindeki eksiklikler ve ihtiyaçların ne olduğunun belirtilmesi, Bu ihtiyaç/sorun nasıl tanımlandığının anlatılması Bu ihtiyacın gerçekleştirilmesinin sağlayacağı faydaların açıklanması
 4. Yöntem Veri toplama tekniklerinin anlatılması Konuşulan kişilerin tanıtılması
 5. Zorluklar ve aşılması için yapılanlar Seçilen projede gözlemlenen zorlukların tanımlanması Bu zorlukların aşılmasının nasıl gerçekleştirildiğinin belirtilmesi
 6. Sonuçlar ve çıkarılan dersler

4. Örnek Format ve Dosya (ZIP)

 1. Makale ve vaka Çalışması için kapak
 2. Karakter, paragraf ve sayfa düzenleri

 3. Örnek Vaka Çalışması ve örnek format

B-Geçmiş yıllarda yapılan vaka çalışmaları

C-Metodoloji ve format olarak vaka çalışmaları

 

 

Tweet’lerim