MKE580 BIM ile Tesis Yönetimi ve Sürdürülebilirlik Ders Programı

22/02/2020
Share Button

1. DERS KODU ve ADI: MKE580 Bina Bilgi Modelleme (BIM) ile Tesis Yönetimi ve Sürdürülebilirlik

2. DERS TÜRÜ VE KREDİSİ: Seçmeli ders – 2 kredi

3. DERS SÜRESİ VE YERİ: Cuma 09:00-11:00 MSGSÜ Enformatik Bölümü Seminer Odası

4. DERS WEB SİTESİ: www.sayisalmimar.com ve Microsoft Teams

5. DERSİN YÜRÜTÜCÜSÜ: Prof. Dr. Salih Ofluoğlu (sayisalmimar@gmail.com)

6. DERS İÇERİĞİ:

Yapı Bilgi modelleme (BIM) teknolojileri yaygın olarak tasarım, projelendirme ve yapım süreçlerinde kullanılsa da, tesis yönetimi ile ilgili önemli katkılar sağlayabilmektedir. Tesis teslimi sırasında oluşacak bilgi kayıpları BIM ile önemli oranda azaltılmakta ve gerekli olan işletim verileri hızlı bir şekilde işletim ve bakım ile ilgili sistemlere aktarılabilmektedir. Binaların yaşam döngüleri boyunca harcadıkları enerjinin %75’i işletim sürecinde meydana geldiği düşünüldüğünde tesislerin aynı zamanda sürdürülebilirlik ilkeleri göze alınarak yönetilmesi önemli olabilmektedir. Tasarım sırasında ön görülen enerji tüketimi beklentilerinin bina kullanımı sırasında ne ölçüde tahmin edilebildiği ve nasıl iyileştirilebileceği önemlidir. Bu ders Yapı Bilgi Modellemenin tesis yönetiminde kullanımı ile ilgili genel yaklaşımlar, sürdürülebilirlikle ilgili analizler, mevcut yazılım ortamları , protokol/standartlar hakkında katılan öğrencileri donanımlı hale etirmeyi hedeflemektedir.

7. DERSİN KAZANDIRACAĞI BİLGİ VE BECERİLER:

• Tesis yönetimi ortamlarını tanımak
• Yapı Bilgi Modellemenin tesis yönetimine getirdiği olanakları anlamak
• Tesis yönetimine uygun Yapı Bilgi modellerini geliştirmek
• Tesislerde bakım gerektiren varlıkları tanımak
• COBie gibi açık kaynak tesis yönetimi verisi değişimi standartlarını öğrenmek
• Tesislerde Varlık ve mekan yönetimi ile önleyici bakım yöntemlerini anlamak
• Sürdürülebilir tesis yönetimi yaklaşımlarını anlamak ve analizler yapabilmek

8. DERS YÖNTEMİ:

Haftalık kuramsal seminerler ve zaman zaman gerçekleştirilecek yazılım uygulamalarından oluşmaktadır.

9. DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ:

10. HAFTALIK PROGRAM:

Hafta Tarih Ders Konusu Eylem
01 18 MAR
 • Tanışma ve bilgilendirme
02 25 MAR
 • Tesis yönetimi, Sürdürülebilirlik ve BIM
 Ders dosyaları
03 01 NİS
 •  Performans analizleri için BIM modelleme
04 08 NİS
 •  Bina Performans Analizleri I
05 15 NİS
 •  Bina Performans Analizleri II
 
06 22 NİS
 • Tesis yönetimine giriş
 1. Ödev teslimi:
Mimari Model
07 29 NİS
 • Mekansal Veri  ile çalışma
 1. Ödev teslimi (revize)
08 06 MAY
 • Konuk Konuşmacı 
BIS Sunumu Önerisi teslimi
09 13 MAY
 • Varlık verisi ile çalışma ve Envanter oluşturma
 
10 20 MAY
 • BIM Ortamında Tesis Yönetimi Uygulaması
2. Ödev teslimi: MEP Modeli
11 27 MAY
 • Konuk Konuşmacı
3. Ödev teslimi: Meksansal veri

BIS Sunumu #1

12  03 HAZ
 • BIM Ortamında Tesis Yönetimi Uygulaması
 BIS Sunumu #2
 13 10 HAZ
 • Tesis yönetimi yazılım uygulaması
 BIS Sunumu #3
14  17 HAZ
 • CoBie ile Tesis Yönetimi verisi değişimi
4. Ödev teslimi: Varlık verisi
 Final Ödev teslimi 
 

11. KAYNAKÇA:

 1. BIM for facility Managers, Paul Teicholz
 2. Technology for Facility Managers: The Impact of Cutting Edge Technology on Facility Management, Eris Teizholz
 3. BIM Handbook: A Guide to Building Information Modleing for Owners, Designers, Engineers, Contractors and Facility Managers, Rafael Sacks, Chuck Eastman, et al.

Bunlar dışında gerekli durumlarda ilgili materyal paylaşılacaktır.

Tweet’lerim