Tez ve Bitirme Ödevi Çalışmaları

29/07/2020
Share Button

YÖNETİLEN TEZLER ve BİTİRME PROJELERİ

AFİF EYMEN NALBANT YAPI BİLGİ MODELLEMENİN ERKEN EVRE MİMARİ TASARIM SÜRECİNDEKİ YERİ: VAKA ÇALIŞMALARI MSGSÜ, FBE, Y.LİSANS 2020
MERVE AKSU İNŞAAT PROJELERİNDE DÜŞME RİSKİNE KARŞI BİR BIM VE ARTTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMASI ÖNERİSİ MSGSÜ, FBE, Y.LİSANS, 2020
AYGEN ERGEN MOLEKÜLER BİYOLOJİ LİSANS EĞİTİMİNDE DİNAMİK HÜCRESEL SÜREÇLERİN ANLAŞILMASINDA ÜÇ BOYUTLU (3B) ANİMASYONUN ETKİSİ MSGSÜ, FBE, 2019 Y.LİSANS,
 İLİR OSMANİ YERSEL LAZER TARAMA YÖNTEMİNDE FARKLI MESLEK GRUPLARININ MİMARİ RÖLÖVE ÇİZİMİNE ETKİSİ MSGSÜ, FBE, Y.LİSANS, 2019
SEDEF SEZEN SANAL GERÇEKLİK ORTAMINDA, İKİ VE ÜÇ BOYUTLU ARAYÜZ TASARIMLARININ, KULLANILABİLİRLİK ÜZERİNDEKİ ETKİS MSGSÜ, FBE, Y.LİSANS, 2019
ÖZLEM BAYRAM AKBAY  SOSYAL BİLİMLER EĞİTİM PROGRAMLARINDA BLOK TABANLI VE METİN TABANLI PROGRAMLAMA DİLLERİNİN TEMEL PROGRAMLAMA ÖĞRENME SÜRECİNE ETKİSİ MSGSÜ, FBE, Y.LİSANS, 2019
DOĞA YARGICI  YAPI BİLGİ MODELLEME AÇIK VERİ STANDARTLARININ İNŞAAT SEKTÖRÜNE ETKİSİ İTÜ, İPY, BİTİRME PRJ, 2018
HİKMET FATİH BAYHAN  MİMARLIK VE İNŞAAT ALANLARINDA YAPAY ZEKA VE BİM’İN BİRLİKTE KULLANIMI İTÜ, İPY, BİTİRME PRJ, 2018
OSMAN KARABULUT  İNŞAAT PROJELERİNDE BIM DESTEKLİ İŞBİRLİĞİ  İTÜ, İPY, BİTİRME PRJ, 2018
GHINA ALKAWI MİMARLIK EĞİTİMİNDE BIM TABANLI DİSİPLİNLERARASI İŞBIRLİĞİ ÖNERİSİ MSGSÜ, FBE, Y.LİSANS, 2016
İNCİ YUYUCU BİLGİSAYAR ANALİZ YÖNTEMLERİYLE, YAPILARDA DOĞAL HAVALANDIRMA SİSTEMLERİNİN ÖRNEKLER ÜZERİNDEN İNCELENMESİ BEYKENT, FBE, Y.LİSANS, 2016
OZAN ERTUĞRUL  BİLGİSAYAR VE İNTERNET TEKNOLOJİLERİNİN GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNDE DESTEKLEYİCİ MATERYAL OLARAK KULLANILMASI MSGSÜ, FBE, Y.LİSANS, 2016
CANSU YILMAZ BİLGİSAYAR ANALİZ YÖNTEMLERİYLE, EKOLOJİK TASARIM İLKELERİ BAĞLAMINDA, SİDE TARİHİ KONUTLARININ İNCELENMESİ BEYKENT, FBE, Y.LİSANS, 2015
SİBEL ALEMDAR MÜZELERDE TEKNOLOJİK ETKİLEŞİMLİ SERGİLEME YÖNTEMLERİ: İSTANBUL SAĞLIK MÜZESİ İÇİN BİR ÖNERİ MSGSÜ, FBE, Y.LİSANS, 2014
 GÖRKEM KINIK  ÇOK KATMANLI KISITLI BOLTZMANN MAKİNELERİ İLE SAYISAL GÖRÜNTÜLERDEN SANATÇI TANIMA MSGSÜ, FBE, Y.LİSANS 2010
OYA OKUMUŞ BİLGİSAYAR ORTAMINDA MİMARİ MEKANIN SUNUMUNDA SİNEMATOGRAFİK ANLATIM DİLİNDEN FAYDALANILMASI MSGSÜ, FBE, Y.LİSANS, 2010
ZİNNET YÜZSEVEN TARİHİ ÇEVRE KORUMASINA YÖNELİK BİR KARAR DESTEK SİSTEMİ ÖNERİSİ MSGSÜ, FBE, Y.LİSANS, 2010
KEMAL ŞAHİN  ETKİLEŞİM TASARIMI DESTEKLİ
E-ÖĞRENME DERS İÇERİĞİ GELİŞTİRME
MSGSÜ, Y.LİSANS, FBE, 2009
 SALİH AKKEMİK  SAYISAL OYUNLARDA ETKİLEŞİM TASARIMININ ROLÜ  MSGSÜ, FBE, Y.LİSANS, 2009

İZLEME KOMİTESİNDE BULUNULAN DOKTORA TEZLERİ

 1. SERTAÇ KARSAN ERBAŞ, EĞİTİM YAPILARINDA CEPHE BOŞLUK ORANLARININ ENERJİ VERİMLİLİĞİ AÇISINDAN HESAPLANMASI: BİR UZMAN SİSTEM MODELİ, YTÜ, FBE, DOKTORA, 2019.
 2. ÖMER HALİL ÇAVUŞOĞLU, BİNA BİLGİ MODELLEME İLE ERKEN TASARIM AŞAMASINDA KARAR VERME SÜREÇLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ, İTÜ, ENF, DOKTORA, 2019.
 3. TİGİN TÖRE, MİMARİ KORUMA BAĞLAMINDA ARTIRILMIŞ MEKÂN  UYGULAMALARININ KULLANIMI VE DEĞERLENDİRİLME ÖLÇÜTLERİ
  “@RKADEMİ” UYGULAMASI, MSGSÜ, FBE, DOKTORA, 2017.
 4. ASLI AĞIRBAŞ, AVANGART TASARIM SÜRECİ İÇİN KENT MORFOLOJİSİ KISITLAYICILARI İLE BİR SİMÜLASYON MODELİ, MSGSÜ, FBE, DOKTORA, 2016.
 5. GÜRKAN ÖZENEN, MİMARLIK EĞİTİMİNDE MAKETİN ETKİN KULLANIMI İÇİN ETKİLEŞİMLİ ARTIRILMIŞ GERÇEKLİĞİN İRDELENMESİ, İTÜ, ENF, DOKTORA, 2016.
 6. FATİH US, DİJİTAL HAREKETLİ SUNUM TEKNİKLERİNİN MİMARİ ANİMASYONDA
  SUNUM VE ANLATIM AMAÇLI KULLANIMI: “MİMARİ PROJE YARIŞMALARI” ÜZERİNDEN BİR ALAN ÇALIŞMASI, YTÜ, FBE, DOKTORA, 2015.
 7. BAHRİYE İLHAN, AN IFC-BASED FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CONSTRUCTION, İTÜ, ENF, DOKTORA, 2014.
 8. BELİNDA TORUS, BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ KONUT PLAN ŞEMALARININ TÜNEL KALIP
  SİSTEMLERİ KULLANILARAK BİLGİSAYAR ORTAMINDA ÜRETİMİ, İTÜ, ENF, DOKTORA, 2014.
 9. BÜLENT ONUR TURAN, DİJİTAL TASARIM SÜRECİNİN GELENEKSEL TASARIM STÜDYOSUNA ETKİLERİ, YTÜ, FBE, DOKTORA, 2009.

SAVUNMA JÜRİLERİNDE BULUNULAN TEZLER

 1. DİDEM ALTINOK, YAPI BİLGİ MODELLEME YAZILIMLARI İLE KABA YAPI
  ELEMANLARI METRAJI: SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ, İST. ÜNİV., FBE, Y.LİSANS, 2020.
 2. GÜLNUR YILDIZ, PARAMETRİK MUKARNAS MODELİ ÖNERİSİ, FMSV, FBE, Y.LİSANS, 2020.
 3. HATİDZA İSANOVA, DEVELOPMENT OF BIM LEARNING SCENARIOS FOR ARCHITECTURAL EDUCATION, İTÜ, ENF, DOKTORA, 2020.
 4. FULDEN YILMAZ, THE PROPOSAL ON INTEGRATION OF BUILDING INFORMATION MODELING, İTÜ, ENF, Y.LİSANS, 2020.
 5. ANAR MUSTAFAYEV, ARAZİ MODELLEMESİNDE BIM YAZILIMLARININ
  KULLANIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ, İAÜ, FBE, Y.LİSANS, 2019.
 6. MEHMET TUNAHAN KAMÇI, PARAMETRİK TASARIM YÖNTEMLERİNİN KUYUMCULUKTA UYGULANMASI VE BİR MODEL ÖNERİSİ, MSGSÜ, FBE, Y.LİSANS, 2019.
 7. MURAT SÜMBÜL, LADM STANDARTINDA MEKANSAL VERİ OLUŞTURULMASI ve WEB ORTAMINDA ÜÇ BOYUTLU OLARAK GÖRSELLEŞTİRİLMESİ, MSGSÜ, FBE, Y.LİSANS, 2019.
 8. UFUK AYDIN, YAPI BİLGİ MODELLEME VE ENERJİ PERFORMANS YAZILIMLARI BÜTÜNLEŞMESİNİN ERKEN MİMARİ TASARIMA ETKİSİ, MSGSÜ, FBE, Y.LİSANS, 2019.
 9. AYŞEGÜL SARI, YAPI BİLGİ MODELLEME TABANLI HESAPLAMALI TASARIM YAKLAŞIMI İLE MİMARİ TASARIM İŞ AKIŞLARININ VERİMLİLİĞİNİN SAĞLANMASI,  İTÜ, ENF, Y.LİSANS, 2018.
 10. EMRE ERTÜRK, İNŞAAT PROJELERİNDE KULLANILACAK BİM ENTEGRELİ ERP (KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA) SİSTEM UYGULAMASI ÖNERİSİ, BEYKENT, FBE, Y.LİSANS, 2018.
 11. ORKUN ZEYNEL GÜZELCİ, MİMARLIK YARIŞMALARI İÇİN ÇOKLU FAKTÖRLERE GÖRE ENTROPİ TABANLI BİR TASARIM DEĞERLENDİRME MODELİ, İTÜ, ENF, DOKTORA, 2018.
 12. FATİH SÜLEYMAN DEVECİ, L MODÜL TABANLI YAPILARDA RASTLANTISAL ÜRETİM İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ, YTÜ, FBE, Y.LİSANS, 2017.
 13. HAMZA KİRİŞÇİ, OKMEYDANI KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİNİN FOTOVOLTAİK SİSTEMLER AÇISINDAN İNCELENMESİ, BEYKENT, FBE, Y.LİSANS, 2017.
 14. MEHMET TANSU ACIMERT, İSTANBUL ŞEHİR HATLARI VAPUR İSKELELERİ
  TERMİNAL BİNALARI İÇİN PARAMETRİK TASARIM MODELİ ÖNERİSİ, YTÜ, FBE, DOKTORA, 2017.
 15. OYTUN GÜR GÜNEL, A COMPUTATIONAL MODEL FOR DESIGN OF AFTER-DISASTER SHELTERS WITH SCISSOR-LIKE ELEMENTS, İTÜ, ENF, Y.LİSANS, 2017.
 16. ŞEYMANUR YILDIRIM, YAPI BİLGİ MODELLEME SÜREÇLERİ İÇİN ALGORİTMA DESTEKLİ YAKLAŞIM ÖNERİSİ, İTÜ, ENF, Y.LİSANS, 2017.
 17. ÇAĞDA ÖZBAKİ, MODEL YAPMA YOLUYLA TASARIM DÜŞÜNME SÜRECİ: ANALOG VE
  DİJİTAL MODEL KARŞILAŞTIRMASI, İTÜ, ENF, DOKTORA, 2016.
 18. OUMAR SOW, ADAPTING PASSIVE DESIGN STRATEGIES FOR SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT: A BIM MODEL FOR DAKAR, BAU, FBE, DOKTORA, 2016.
 19. SALİH YEKTA KARAKULAK, ANTİK KENTLERİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE
  YERLEŞİM İLKELERİNİN ARAŞTIRILMASI: PERGAMUM VE EPHESUS, MSGSÜ, FBE, Y.LİSANS, 2016.
 20. YAZGI AKSOY, SÜRDÜRÜLEBİLİR TOPLU KONUT YERLEŞMESİ TASARIMI İÇİN PARETO GENETİK ALGORİTMAYA DAYALI BİR MODEL ÖNERİSİ: SSPM,  İTÜ, ENF, DOKTORA, 2016.
 21. ESRA GÜNGÖR ŞİMŞEK, MOBİL ORTAMLARDA KİTLESEL AÇIK ÇEVRİMİÇİ DERSLERİN (KAÇD) KULLANILABİLİRLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, MSGSÜ, FBE, Y.LİSANS, 2015.
 22. OLGAÇ ARDA DÖNMEZ, İLÇE BELEDİYE HİZMET BİNALARINDA TASARIM YAKLAŞIMLARININ MEKÂN DİZİM İLE İNCELENMESİ, İTÜ, ENF, Y.LİSANS, 2015.
 23. SAMAN TİNATİ, A PARAMETRICAL RELIABILITY ANALYSIS PROPOSAL FOR ARCHITECTURAL REPRESENTATION, İTÜ, ENF, Y.LİSANS, 2015.
 24. SİMGE SÜRÜCÜ, METRO MEKANSAL ORGANİZASYONUNUN YÖN BULMAYA ETKİSİ, İTÜ, ENF, Y.LİSANS, 2015.
 25. TOLGA İNAM, 10-­‐ADIM DENEYİMİNDE TASARIM VE KULLANILABİLİRLİK İLİŞKİSİ:
  AKILLI TV’LER ÜZERİNDEN BİR ARAŞTIRMA, MSGSÜ, FBE, Y.LİSANS, 2013.
 26. ÖZGÜR BALABAN, AUTOMATED CODE COMPLIANCE CHECKING: A SYSTEM FOR CHECKING FIRE CODES, İTÜ, ENF, Y.LİSANS, 2012.
 27. AHMET BERKAY TUNCAY, İNTERNET SANATI: FORMLARI VE ELE ALINAN TEMALAR,  MSGSÜ, FBE, Y.LİSANS, 2011.
 28. MEHMET BAYKARA, MİMARLIKTA PARAMETRİK TASARIM VE ARAZİDE KÜTLE YERLEŞİMİ İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ, İTÜ, ENF, Y.LİSANS, 2011.
 29. SALİHA DÖNMEZ, GELECEKÇİ BAKIS AÇISIYLA ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI VE
  BİLGİSAY KAVRAMI İLE İLİŞKİSİ, MSGSÜ, FBE, Y.LİSANS, 2011.
 30. EMRAH TÜRKYILMAZ, IFC VERİ MODELİNE DAYALI KAVRAMSAL BİR İŞBİRLİĞİ ORTAMI, YTÜ, FBE, DOKTORA, 2010.
 31. EMRULLAH YEDİKARDEŞ, BİLİŞİM TEKNOLOJILERININ SURDURULEBILIR
  MIMARLIK UZERINE ETKILERi, YTÜ, FBE, Y.LİSANS, 2010.
 32. SERKAN GENÇ, ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ İÇİN UYGUN YER SEÇİMİNDE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN KULLANILMASI: İSTANBUL ÖRNEĞİ, MSGSÜ, FBE, Y.LİSANS, 2010.
 33. BİLAL EREN, BİYOMETRİK TEKNOLOJİLERİN ETKİLİ TASARLANMASI VE UYGULANMASINDA YENİ BİR ÖNERİ: MULTİMODEL TEKNOLOJİ,  MSGSÜ, FBE, Y.LİSANS, 2009.
 34. EDA ERKAN ALTUNBAŞ, MİMARİDE EVRİMSEL TASARIM SİSTEMLERİ, YTÜ, FBE, Y.LİSANS, 2009.
 35. EMEL AKAY, BILGISAYAR ORTAMINDA KERAMIK REKONSTRUKSiYONU:
  KONSERVASYONA ETKILERININ DEĞERLENDIRiLMESİ, MSGSÜ, FBE, Y.LİSANS, 2009.
 36. ÖZGÜR EREN, BİLGİSAYAR OYUNLARINDA DRAMATİK YAPI: ALTERNATİF YAKLASIMLAR, MSGSÜ, FBE, Y.LİSANS, 2009.
 37. SEHER BAŞLIK, DİNAMİK KENTSEL BÜYÜME MODELİ: LOJİSTİK REGRESYON VE CELLULAR AUTOMATA (İSTANBUL VE LİZBON ÖRNEKLERİ), MSGSÜ, FBE, DOKTORA, 2008.
 38. SİMGE BARDAK, İÇ MİMARLIK EGİTİMİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIMIN
  YERİ VE SORUNLARI, MSGSÜ, FBE, Y.LİSANS, 2007.

Tweet’lerim