21. Çelik Günü Etkinliği – 12.11.2020

09/11/2020
Share Button
ycg İnşaat Sektörü için Kolaylaştırıcı bir Teknoloji olarak Yapı Bilgi Modellemesi (BIM)

Türk Yapısal Çelik Derneği 21. Çelik Günü, 12.11.2020

Sunum kolaylaştırıcı bir yazılım tabanlı teknoloji olarak Yapı Bilgi Modellmesi’nin (BIM) inşaat sektörüne yapmış olduğu katkıları ele almaktadır. Sunum içeriğinde bir teknolojik kolaylaştırıcı olmasının ötesinde Yapı Bilgi Modellemesi yaklaşımının, model, süreç ve bilgi yönetimi amaçlı kullanımlarında değinilmektedir. Yapı Bilgi Modellemesi’nin çalışma sistematiği, model tabanlı çalışmanın çok boyutluluğu ve çelik yapı süreçlerinde kullanımı da ele alnınan diğer konulardır.

 

Tweet’lerim