ZeroBuıld Turkey Forum Sunumu

27/09/2020
Share Button
zerobuild – BIM-Enabled Performative Design Education for Achieving Sustainable and High-Performance Buildings –

Bu sunum ZeroBuld Turkey Forum’unda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Enformatik Bölümü’nde BIM ile gerçekleştirilen mimari sürdürülebilirlik ve yüksek performanslı binalarla ilgili çalışmalarımızı özetlemektedir. Sunumda bu çerçevede takip ettiğimiz eğitim metodu ve öğrenci çalışmaları bulunmaktadır.

This presentation summarizes our work on architectural sustainability and high-performance buildings with BIM in the Informatics Department of Mimar Sinan Fine Arts University at the ZeroBuld Turkey Forum. The presentation includes the education method and student studies that we follow within this framework.

Tweet’lerim